Moje postrehy z praxe

Čím sa odlišuje výživové poradenstvo STRAVA LIEKOM od diét

Všetky diéty sú naozaj dočasné. To už vie nielen odborná, ale aj laická verejnosť. Len trvalá zmena stravovania ako súčasť životného štýlu je prioritne zameraná na nastolenie rovnováhy medzi skonzumovanou stravou a jej metabolickým spracovaním v organizme. Dôležité je túto harmóniu docieliť správnym a šetrným spôsobom. Práve preto využívam na jej dosiahnutie len prirodzenú stravu, čiže moji klienti nekonzumujú instantné sáčky a zázračné tabletky, nezažívajú ani hladovky a pôsty. Mením nielen doterajšie pravidlá a spôsoby stravovania klientov, ale aj ich myslenie. Ponúkam im vždy dlhodobé riešenie, pričom majú možnosť opätovne pocítiť obnovu telesnej i psychickej rovnováhy. Áno je to tak, širokospektrálna zmena je žiadúca. Nielen úprava stravovania, ale aj zmena myslenia a mentálneho dozrievania v každom veku. Takže: Diéty skončili, je tu čas pre zmenu životného štýlu prostredníctvom výživového poradenstva STRAVA LIEKOM!

Klienti z medicínskeho prostredia

Do portfólia mojich doterajších klientov patria aj lekári ako diabetológ, oftalmológ, anesteziológ, zdravotné sestry z neurológie, transfúzneho oddelenia, JIS-ky, gynekológ, zubár, obvodný lekár, …Viacerí z nich boli v úvode skeptickí. Ale už počas úvodných týždňov spolupráce museli uznať, že celkový koncept výživového poradenstva STRAVA LIEKOM funguje úspešne v oblasti zdravotnej, fyzickej, psychickej i vizuálnej. Na vlastnom tele sa presvedčili o význame slov, ktorý sa v svojom samotnom názve odvoláva na myšlienku, že práve STRAVA má čo povedať v rámci kvality a kvantity každého ľudského života.

Možnosť mať svojho súkromného výživového poradcu

Isté záležitosti sa realizujú ťažko, ak je v tom človek sám. A práve preto je výhodné mať k dispozícii na ceste za plánovanou zmenou spriaznenú dušu, ktorá:

  • profesne zdieľa oblasť výživy,
  • vychádza z faktov a skúseností,
  • objasňuje postupy a pravidlá,
  • zastrešuje pozíciu psychológa a spojenca.